ชุดสังฑทาน

ชุดสังฑทาน สำหรับถวายพระ เพิ่มบารมีด้านโภคทรัพย์ ถวายแล้ว อุดมสมบูรณ์ ด้วยข้าวน้ำและทรัพย์สินเงินทอง


สอบถามสินค้าได้ที่
ร้านธรรมเจริญประทีป 02-123-4567
ร้านพิจิตรพุทธปฏิมา 02-123-4568
ร้านพิจิตรสังฆภัณฑ์ 02-123-4569
หรือดูสินค้าเพิ่มเติม www.pijitsangkapan.com